Veigel

Nemačka firma Veigel osnovana je 1920. godine. U svojoj ponudi proizvoda ima dve linije, dve vrste proizvoda.


Jedna paleta proizvoda su duple komande za vozila koje se upotrebljavaju u auto školama, počev od putničkog programa, autobusa, pa sve do teretnog programa. Pokriva zapravo čitavu lepezu vozila koja se upotrebljavaju u auto školama.

Druga paleta Veigel proizvoda pokriva i uređaje za vozila, koja je potrebno prepraviti i staviti u funkciju za upotrebu osoba sa invaliditetom, a shodno stepenu invaliditeta osobe. Ta lepeza proizvoda u firmi Veigel se naziva Rehamotiv.


image