Veigel Balkan Pane AG | Duple komande | Komande za invalide

REHAMOTIV / tehnologija dizajnirana da pomogne

Linija proizvoda Rehamotiv je namenjena osobama sa invaliditetom i pruža mogućnost da povrate i zadrže svoju nezavisnost. Rehamotiv paleta proizvoda se zasniva na dva osnovna paketa.

image

Paket klasik (classic) je opciono vrlo prihvatljiva varijanta i njena funkcija je zasnovana na kružnom okretanju anatomske ručice, podesive prema stepenu invaliditeta i regionu gde se auto upotrebljava (auto put ili gradske zone), a koja služi za dodavanje gasa. Druga funkcija je pokretom celokupne poluge, komande (mekanim guranjem unapred) sa kojom dolazi do aktiviranja pedale kočnice. Takođe stiskanjem dugmeta poluga može i ostati u položaju kočenja, što može zameniti u određenim trenucima i ručnu kočnicu.

Druga varijanta kompakt (compact) je varijanta poluge kojom se pokretanjem unazad dodaje gas, dok guranjem poluge unapred dolazi do kočenja.

I jedna i druga varijanta imaju mogućnost dodavanja multifunkcionalnog prekidača, koji shodno tipu vozila može imati komande svetala, pokazivača pravaca (migavaca), zvučnog signala (sirene), tj. sve shodno tipu odnosno stepenu invaliditeta osobe.

Postoji i blokator prilazu fabričkih pedala kako u toku korišćenja vozila ne bi došlo do neželjenog kontakta sa istim.

image